Продукти

Вижте повече!

Аха!-минути "Екология на взаимоотношенията"

Аха!-минути "Толерантност, приемане и оползотворяване на различията"

Тренинги по миротворчество и медиация:

1. За ученици, учители, психолози в училищата

Треньори са: психолог и медиатор с опит (Катина Клявкова) и партньори.

Тренировката подготвя за: практическо разрешаване на спорове в училище.

Тя е с напълно прагматична насоченост - съобразена с нуждите и предизвикателствата на всеки конкретен участник. Дава едновременно индивидуална и обширна подготовка за мирно преодоляване на конфликти в училището с аха-подхода, методите на принципа Ахимса, на медиацията и с други, добре изпитани в практиката, работещи психологически подходи. Групите са до 12 човека, с цел оптимална полезност. След приключване на тренинга, връзката помежду ни продължава да е активна чрез срещи за обмен и коучинг по конкретни казуси от практиката на всеки участник.

Програмата се изпраща след подаване на заявка и съобразяване със специфичните потребности на всеки участник в групата.

2. За медиатори

- по медиация на работното място

- по семейна медиация

- по училищна медиация

Тези тренинги се провеждат в 3 отделни модула, всеки по 1 ден, които заедно формират цялостно завършено обучение. Те могат да бъдат преминавани както заедно, така и поотделно.

Например, за семейна медиация:

Модул 1: Управление на конфликта при раздяла и развод

Модул 2: Уреждане на отношенията във връзка с децата при раздяла и развод

Модул 3: Споразумението в семейните спорове

Място на провеждане: удобна зала в центъра на гр.София

Програмата.

Предназначени са: както за медиатори, които са преминали сертифициращо обучение, така и за специалисти, които все още не са медиатори, но имат интерес към разрешаването на този вид спорове или практикуват в тази сфера - юристи, психолози, терапевти, социални работници, учители и други консултанти.

Удостоверение: Успешно преминалите трите модула участници, които са сертифицирани медиатори отпреди записването си получават удостоверение за завършено специализирано надграждащо обучение по семейна медиация съгласно Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията. Съгласно наредбата за успешното преминаване на обучението е необходимо участието на всички 30 часа обучение, и полагането на изпит, който се състои от тест и симулирана медиация.

Всички участници, които не са положили изпита или не са медиатори, получават сертификат за участие в специализирано обучение по съответния вид медиация.

Такса за един модул: 300 лв.

Такса за трите модула при записване заедно за трите: 800 лв. за участник.

Записването става чрез изпращането на e-mail на: office@ahaya.org, или на тел. +359 887 43 34 78

При записване е важно да посочите:

- трите си имена,

- дали сте сертифициран медиатор, вписан в ЕРМ,

- телефон и мейл за връзка,

- данни за фактура, ако желаете такава.

Таксата се заплаща само по банкова сметка: ТБ "Алианц Банк България" АД, BIC - BUINBGSF, IBAN BG22BUIN74441095904116. Като основание за превода, моля посочвайте: медиация тренинг.

Трансформираща медиация

Програма "Час по миротворчество" (за училищата)

Внедряване на собствена за училището Програма за мирно разрешаване на спорове (peer mediation program)

Тренинги за любители-миротворци

Модерирани дискусии с аха!подход и срещи за обмен

Аха! игри (за събуждане на творческото съзнание, за вдъхновение и споделено забавление)

Коучинг по медиация


Име* Фамилия*
   
E-mail* Телефон*
   
Адрес за доставка*
   
Количество* Код за сигурност*
 
CAPTCHA ImageНова картинка
 
*Заплащането става чрез наложен платеж, директно на вашия куриер.